Taşıma Koşulları

Aşağıda belirtilen Koşullara göre, Ecs Express ve onun hizmetçileri ve temsilcileri ilk olarak, TÜM KAYIPLAR VE ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR ; ikincisi ise, yükümlü olmaları halinde, AMACI TEDARİKÇİ , her koşulda MİKTARDA SINIRLI OLMAK ÜZERE SINIRLIDIR.. Müşterilerin bu nedenle, sorumluluk ve kusurun Ecs Express tarafından açıkça kabul edilmediği herhangi bir alanda kendi sigorta kapsamını aramaları tavsiye edilir.

1.Ecs Expres Kargo Ve Kurye Hızm Dış Tic Ltş.Şti bu koşullar altında müşterinin ikamet ettiği ülkede Ecs Express Ecs Expres Kargo Ve Kurye Hızm Dış Tic Ltş.Şti ve onların ilgili iştirak ve yan kuruluşlarını ve atanmış acentelerini içerir.

2.Ecs Express , bu tür bir anlaşma yazılı olarak Ecs Express yerine yetkili bir memur tarafından Ecs Express adına imzalanmadıkça, bu koşulları değiştirmeyi destekleyen herhangi bir anlaşma ile bağlayıcı olmayacaktır. Aksine bu tür yazılı bir anlaşmanın olmaması durumunda, bu koşullar, Ecs Express ve müşterilerinin arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur.

3.Ecs Express, ortak bir taşıyıcı değildir ve sadece Ecs Express ile yazılı anlaşma ile değiştirilebilen bu şartlara tabi malları taşıyacaktır. Ecs Express, herhangi bir şahsa, firmaya veya şirkete herhangi bir malın taşınmasını veya taşınmasını ve herhangi bir mal sınıfının kendi takdirine bağlı olarak taşınmasını veya taşınmasını reddetme hakkını saklı tutar.

4.Ecs Express, müşterinin mallarını Ecs Express ve bireysel müşteriler arasında taşımak için zaman zaman müşterilere bildirilen oranlara göre ödeme yapar. Ecs Express prosedürü ve ardışık taşıyıcılar ve kendi taşıma, depolama ve nakliye yöntemlerine göre.

5.Ecs Express, müşterilere, taşıma için Ecs Express tarafından kabul edilmeyen herhangi bir malzemeyi zaman zaman bildirecektir (ve bu bağlamda Madde 13’e bakınız). Müşterilerin Ecs Express tarafından bir kese ile temin edildiği yerlerde,

6.Taşıma için Ecs Express tarafından verilen oranlar, geçerli olduğu durumlarda, yerel vergiler, vergiler, vergiler, harçlar, ithalatlar, mevduatlar veya harcamalar ile ilgili olarak Ecs Express’nin toplam yükümlülüğünü oluşturan vergiler dahil, Katma Değer Vergisi hariçtir. Müşterinin mallarının taşınması.Özetler hemen kabul esasına göre verilir ve bildirimde bulunarak ya da bildirilmeksizin çekilme ya da revize etme hakkına tabidir.

7.Müşteri, yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmali sonucu ortaya çıkan tüm zarar, zarar ve masraflardan sorumludur. Müşteriden kaynaklanan herhangi bir ceza veya kayıp için Ecs Express sorumlu olmayacaktır. Etkin teslimatın yapılabilmesi için her bir malın gönderilmesinin tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin bu husustaki yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanan teslimat veya yönlendirme gecikmesinden Ecs Express sorumlu değildir.

8.Ecs Express, tüm malların veya belirli eşyaların, standart işletme prosedürleri, gümrük beyannamesi ve Ecs Express’nin taşıma usulleri dahilinde, varış yerlerinin ülkeye taşınabilmesini sağlamak için müşterileri tarafından gönderilen malları inceleme hakkını saklı tutar.Bu rezervasyonu yaparken Ecs Express, taşınacak herhangi bir maddenin, eşyaların taşınabileceği veya taşınabileceği herhangi bir ülkenin ya da devletin yasasını ihlal etmeden taşıma kabiliyetine sahip olduğunu garanti etmez.

9.Ecs Express sadece müşterilerin mülkiyeti olan malları taşıyacaktır ve müşteri bu koşulları sadece kendi adına değil, aynı zamanda kabul eden ve kabul eden diğer kişileri de kabul edip kabul ettiğini onaylamıştır. mallarla ilgilenmek.Müşteri, bu garantinin ihlal edilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarar, masraf ve masrafa karşı Ecs Express’yi tazmin etmeyi taahhüt eder.

10.Yukarıda belirtilen Ecs Express’yi saklamak, taşıdığı mallarla ilgili olarak hiçbir yükümlülük altına girmeyecektir ve özellikle sonuçta ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır, ancak aynı durum artacaktır. Taraflar, sonuçta meydana gelen zararın, ticari sınırlama olmaksızın dahil edilmiş sayılacağını kabul eder.

11.(a) Müşterinin maruz kaldığı veya doğduğu her türlü zararı veya zararı, aklın neden olduğu veya doğurduğu veya malın zarar veya ziyanı nedeniyle, yukarıda belirtilenlerin genelini sınırlandırmadan, bunlardan sorumlu olmayacağı, yanlış teslim veya teslimat yapılmaması veya teslimatta gecikme sonucu malların imhası,gümrük işlemlerinde veya herhangi bir iç yeniden postalamada veya denizaşırı ülkeler, savaş, istila, eylemler veya yabancı düşmanların içinde veya başka herhangi bir şekilde iletilmemenin diğer yollarında planlanan hava uçuşlarında meydana gelen hasarlar, bozulmalar, kirlilik, buharlaşma, iptaller veya gecikmeler. (savaş ilan edilip edilmeyecek), iç savaş, isyan,isyan askeri veya gasp edilmiş güç, müsadere, milliyetçilik veya herhangi bir Hükümet ya da kamu ya da yerel otoritenin emri altında.

(b) Ecs Express, herhangi bir soruya atfedilebilecek herhangi bir kayıp veya zarardan, sözlü veya yazılı olarak, ancak Şirket tarafından veya Şirket adına veya adına veya herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü olarak bilginin beyan edilmesinden doğacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. hizmetçi,Şirket’in çalışanı veya acentesi, herhangi bir mal veya mülkün tutarı, ölçeği veya oranı veya Şirket’in ilgili herhangi bir Parlamento Yönetmeliği veya Yönetmeliği ile ilgili olarak herhangi bir İhlali ihlal edecek şekilde olup olmadığına veya miktarına ilişkin sınıflandırma veya yükümlülük olarak sınıflandırır. aynı.herhangi bir mal veya mülkün, Şirket’in Meclis Yönetmeliği ya da Yönetmeliği ile ilgili olarak herhangi bir ihlali söz konusu olacak şekilde ölçek veya oran ya da oranıdır.herhangi bir mal veya mülkün, Şirket’in Meclis Yönetmeliği ya da Yönetmeliği ile ilgili olarak herhangi bir ihlali söz konusu olacak şekilde ölçek veya oran ya da oranıdır.

(c) Ecs Express, herhangi bir tür Meclis Yasası veya kural veya yönetmeliği ile ilgili olarak veya tür veya türden herhangi bir alt veya otonom mevzuatla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmamakta, ya da kendisi veya onunla ilgili herhangi bir eylemi temsil veya tavsiye etmemektedir. Bu tür hükümlere uymak veya uymak.Bu Şirket, daha önce atıfta bulunulan türden bir tavsiye vermeyi sürdüren kişiler tarafından genel olarak gösterilen titizlik standardını haiz olduğunu veya hazırlığını yapmaya hazır olduğunu iddia etmez.Şirket, standarda aşina olmamıştır veya bunlara uyma yetkisine sahip değildir ve Şirket’in söz konusu hükümlere uymaması halinde, müşterinin maruz kalabileceği zararın yerli ve büyüklüğüne dair bir takdiri yoktur.

12.Bir müşterinin Ecs Express’ye karşı getirdiği herhangi bir iddia, buradaki görevler ve yükümlülükler bakımından müşterinin malların varış noktasına ulaştığı tarihten itibaren 28 gün içinde yazılı olarak Ecs Express‘ye bildirilmesi gerekir. Bu zaman sınırı dışında Ecs Express’ye karşı herhangi bir hak iddia edilemez.

13.Ecs Express (3 üncü maddede belirtilen maddelere ek olarak) tehlikeli, tehlikeli, yanıcı veya patlayıcı madde, altın ve gümüş külçe, madeni para, toz, siyanürler, çökeltiler veya ticari kargolar veya endüstriyel elmaslar dahil olmak üzere herhangi bir form, para ( herhangi bir milliyet, teminatsız posta veya gelir pulları, boş veya onaylanmış banka kasiyer “kağıt veya madeni para”Çekler, para emirleri veya seyahat çekleri, kıymetli menkul kıymetler, mektuplar, antikalar, resimler, hayvancılık veya fabrikalar ve herhangi bir müşterinin Ecs Express ile bu ürünleri göndermesi durumunda, müşteri tüm talepleri için Ecs Express’yi tazmin edecektir.

Ecs Express’nin bu şartları ihlal ettiğini bilerek, aynı anda taşınmayı terk etme hakkını da içeren Ecs Express ve Ecs Express ile bağlantılı olarak ortaya çıkan zarar ve masraflar.

14.Ecs Express ve müşterileri arasındaki tüm Anlaşmalar, yerel yasalarla ve yerel Mahkemelerin münhasır yargı yetkisi kapsamında yönetilecektir.

15.Müşterinin, tüm kurye masrafları ile birlikte, alıcı tarafından tahsil edilmesi durumunda, taşıma talebinde bulunan kurye masraflarını ödemek için taşıma yükümlülüğünü doğurabilecek herhangi bir masraftan sorumludur.

porno izle
maltepe escort
alanya escort
kartal escort
atasehir escort
kadikoy escort
manavgat escort